APEL O TROCHĘ CISZY

31 lipca 2018 prezes Bez kategorii

Zarząd ROD „Niezapominajka”

prosi wszystkich użytkowników działek o zaniechanie wykonywania głośnych prac   w niedziele i święta

tak, aby nie zakłócać innym świąteczno-niedzielnego odpoczynku.

                                                                          Dziękujemy!

Więcej

0

RODO

31 lipca 2018 prezes Bez kategorii

W najbliższych dniach będziemy prosili Państwa o podpisanie dokumentu związanego z ochroną danych osobowych o poniżej przedstawionej treści:

„”KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

+administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Toruniu przy ul. Lubicka 12; tel: 56 655 33 34 oraz Rodzinny Ogród Działkowy „Niezapominajka” w Toruniu ul. Wielki Rów 17 tel: 608 148 067.
+Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Teresa Dutkiewicz – Prezes ROD „Niezapominajka” w Toruniu tel: 608 148 067
+Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do działki rodzinnej oraz wypełniania statutowych obowiązków członka ogrodu. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, art 51 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych § 157 Statutu PZD.
+Odbiorcą Pani/Pana danych będą : organa PZD.
+Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
+Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
+Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
+Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
+Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym ze Statutu PZD. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania w celu otrzymania prawa do rodzinnej działki i możliwości jej użytkowania.
+Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie papierowej oraz w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym, bez profilowania.””

Prezes Teresa Dutkiewicz

 

 

Więcej

0

walne zebranie 2018

11 marca 2018 prezes Bez kategorii

Walne Zebranie sprawozdawcze odbędzie się

w dniu 28 kwietnia 2018 r.

w Domu Działkowca ROD Niezapominajka w Toruniu

przy ul. Wielki Rów 17

w  I terminie o godzinie 15:00 ,

w II terminie o godzinie 15:30.

Z uwagi na ważkość podejmowanych uchwał Zarząd oczekuje

na liczne i punktualne przybycie

Więcej

0

Włączenie wody

23 lutego 2018 prezes Bez kategorii

 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” w Toruniu

wyznaczył termin włączenia dostawy wody na dzień 7-04-2018 na godz 11:00

Zobowiązujemy wszystkich działkowców do obecności

na poszczególnych działkach w dniu 07.04.2018 r. o godz. 11:00.

Przypomnimy o tym terminie poprzez komunikaty na tablicach informacyjnych, stronie internetowej oraz  wiadomości SMS,

Po włączeniu dopływu wody należy dokonać sprawdzenia stanu instalacji wodociągowej po okresie zimowym.

 

 

Więcej

0

ZMIANA Harmonogramu wywozu odpadów zielonych na 2018 r.

23 lutego 2018 prezes Bez kategorii

Terminy wywozu odpadów zielonych w 2018 roku:

podstawienie kontenera o godzinie 8:00 w dniach:

14 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca, 14 lipca, 10 sierpnia,

15 września, 6 października, 20 października,

3 listopada,  24 listopada .

Nie przewidujemy podstawiania więcej jak jednego kontenera w wyznaczonej dacie.

Jak zwykle przypominam, że do pojemnika należy wrzucać odpady zielone bez worków foliowych oraz tylko pocięte gałęzie.

Nie należy przeładowywać kontenera powyżej burty gdyż MPO może nas obciążyć dodatkową opłatą.

Więcej

0

Dyżury Zarządu ROD Niezapominajka w 2018 r.

23 lutego 2018 prezes Bez kategorii

Zapraszamy na nasze dyżury w każdą ostatnią sobotę miesiąca:    

28 kwietnia, 19 maja, 30 czerwca, 28 lipca,

25 sierpnia, 29 września, 27 października

w godzinach 15:00 do 16:00

do Domu Działkowca ROD „Niezapominajka” w Toruniu.

W pozostałym czasie prosimy o kontakt poprzez skrzynkę wywieszoną na Domu Działkowca ROD „Niezapominajka” oraz przy tablicy informacyjnej w drugiej części Ogrodu.

 

Więcej

0

Życzenia świąteczne

15 grudnia 2017 prezes Bez kategorii

Radosnych świąt Bożego Narodzenia

na Nowy Rok 2018 wszelkiej pomyślności

bogactwa wrażeń oraz wzajemnej życzliwości

życzy

Zarząd ROD „Niezapominajka”

Teresa, Zosia, Arleta, Lucyna i Paweł

Więcej

0

wyłączenie wody

28 października 2017 prezes Bez kategorii

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym

w dniu 18.11.2017 r. Gospodarz ROD „Niezapominajka” Pan Paweł Kowalski w godz.:  11:00 – 13:00

przed wyłączeniem dopływ wody dokona spisu wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach  

 ( Obecność działkowców w tym terminie obowiązkowa)

Apeluję do wszystkich o wcześniejsze odsłonięcie wodomierzy w celu odparowania wody gdyż zaparowane uniemożliwiają poprawny odczyt wskazań wodomierza.

Natomiast o godz. 13:00 nastąpi wyłączenie wody, zostaną wykonane prace związane z zabezpieczeniem sieci wodociągowej przed skutkami mrozu (wypompowanie resztek wody zalegających w instalacji wewnątrzogrodowej za pomocą sprężarki powietrza)

Jeżeli któryś z działkowców nie może być obecny proszę umówić się indywidualnie z Panem Pawłem Kowalskim tel.: 782 639 247

Jednak w sytuacji gwałtownego obniżenia się temperatury poniżej zera stopni w celu zapobieżenia uszkodzeniu instalacji woda może zostać wyłączona wcześniej bez dodatkowego komunikatu.

Więcej

0

« Poprzednie posty Nastpne posty »

Powered by WordPress and HQ Premium Themes. login