Dyżury Zarządu 2022 r.

7 marca 2021 prezes Bez kategorii

Dyżury Zarządu ROD „Niezapominajka”

Zapraszamy na nasze dyżury w godzinach 15:00 do 16:00

w dniach:

23 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 23 lipca, 27 sierpnia,

24 września, 22 października, 19 listopada

do Domu Działkowca znajdującego się na terenie Ogrodu.

W pozostałym czasie prosimy o kontakt poprzez skrzynkę umieszczoną na Domu Działkowca oraz przy tablicy informacyjnej w drugiej części Ogrodu.

Prezes

 

 

Więcej

0

włączenie wody 2022 r

7 marca 2021 prezes Bez kategorii

W dniu 25 marca 2023 r. o godzinie 11 planujemy włączenie dostawy wody na terenie Ogrodu. Obecność w tym dniu jest obowiązkowa z uwagi na częste awarie i wycieki po okresie zimowym.

 

Więcej

0

Czasowe ograniczenia w związku z epidemią

30 marca 2020 prezes Bez kategorii

Zgodnie z Uchwałą 71/2020 Krajowego Zarządu PZD

§ 7

1.Wobec obowiązujących ograniczeń co do przemieszczania się ludności, Zarządy ROD wprowadzają na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia w dostępie do terenów ROD, które zapewniają zminimalizowanie ilości osób korzystających z ROD i działek. Dotyczy to w szczególności ograniczenia w dostępności dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin.

[…]

4.Korzystanie z działek i ROD przez działkowców nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii. W szczególności urządzanie jakichkolwiek imprez na terenie działki w czasie trwania stanu epidemii jest całkowicie zabronione. Naruszenie tych ograniczeń i obostrzeń zagrożone jest wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

5.W razie stwierdzenia naruszeń obowiązujących ograniczeń i obostrzeń na terenie ROD, osoby działające w imieniu zarządu ROD natychmiast zawiadomią o tym właściwe służby porządkowe.”

Z pełną treścią Uchwały nr 71/2020 oraz Uchwały 60/2020 w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD można zapoznać się na stronie – www.pzd.pl

Więcej

0

Numeru rachunku do wpłat

10 kwietnia 2019 prezes Bez kategorii

Proszę zwrócić uwagę na numer rachunku przy wnoszeniu opłat

Zmieniła się nazwa Banku jednak numer pozostaje bez zmian.

nr 11 1750 0012 0000 0000 3987 8836

Obecnie jest to BNP Paribas Bank Polska SA

Na zawiadomieniach dot opłat jest jeszcze stara nazwa Raiffeisen Bank Polska SA.

Bank ten został włączony w struktury BNP Paribas Bank Polska SA,

 

 

Więcej

0

APEL O TROCHĘ CISZY

31 lipca 2018 prezes Bez kategorii

Zarząd ROD „Niezapominajka”

prosi wszystkich użytkowników działek o zaniechanie wykonywania głośnych prac   w niedziele i święta

tak, aby nie zakłócać innym świąteczno-niedzielnego odpoczynku.

                                                                          Dziękujemy!

Więcej

0

RODO

31 lipca 2018 prezes Bez kategorii

W najbliższych dniach będziemy prosili Państwa o podpisanie dokumentu związanego z ochroną danych osobowych o poniżej przedstawionej treści:

„”KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

+administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Toruniu przy ul. Lubicka 12; tel: 56 655 33 34 oraz Rodzinny Ogród Działkowy „Niezapominajka” w Toruniu ul. Wielki Rów 17 tel: 608 148 067.
+Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Teresa Dutkiewicz – Prezes ROD „Niezapominajka” w Toruniu tel: 608 148 067
+Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do działki rodzinnej oraz wypełniania statutowych obowiązków członka ogrodu. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, art 51 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych § 157 Statutu PZD.
+Odbiorcą Pani/Pana danych będą : organa PZD.
+Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
+Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
+Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
+Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
+Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym ze Statutu PZD. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania w celu otrzymania prawa do rodzinnej działki i możliwości jej użytkowania.
+Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie papierowej oraz w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym, bez profilowania.””

Prezes Teresa Dutkiewicz

 

 

Więcej

0

wjazd i parkowanie na terenie ROD Niezapominajka

28 maja 2017 prezes Bez kategorii

Wjazd na teren ROD „Niezapominajka

Przypominamy  o przestrzeganiu przepisów dotyczących wjazdu i parkowania na terenie ROD a także każdorazowe rozważenie konieczności wjazdu.

Regulaminu ROD w §68 i §69 wyraźnie mówi o zakazie wjazdu na teren Ogrodu.

Wjazd jest dozwolony tylko w sytuacji transportu ciężkich materiałów niezbędnych do budowy, ziemi itp.

Często czujemy się jak działkowcy przy drodze miejskiej a nie drodze wewnętrznej znajdującej się na terenie Ogrodu Działkowego. Chrońmy nasze Ogrody przed nadmiarem spalin, starajmy się zachować zielone drogi wewnętrzne, które są rozjeżdżane przez przejeżdżające samochody.

Nie wydaje się koniecznym wjazd w celu dostarczenia produktów na grill itp. Parking nie jest aż tak oddalony aby nie można było zostawić samochodu i tego typu produktów przenieść.

Wjazd na teren Ogrodu, zgodnie z Regulaminem ROD jest dopuszczalny w celu dostarczenia lub zabrania materiałów, przedmiotów ciężkich itp,

W związku z obowiązkiem zapewnienia w alejach i drogach ogrodowych ciągłości przejazdu, niezbędnej do przeprowadzenia ewentualnej akcji gaśniczej lub ewakuacyjnej, Zarząd ROD „Niezapominajka” podejmuje decyzję o wyznaczeniu miejsca do sporadycznego parkowania samochodów osobowych podczas spotkań rodzinnych, okolicznościowych, etc., wyłącznie w szerokiej alei biegnącej od budynku biura Zarządu w kierunku północnym, po jej lewej stronie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Prosimy o ograniczenie wjazdów na teren ROD.

Na co dzień miejscem parkowania samochodów jest parking przy ul. Wielki Rów wzdłuż cmentarza.

Więcej

0

nowe tytuły w bibliotece

1 lipca 2016 prezes Bez kategorii

 

Zgodnie z ustaleniami z Walnego zebrania, Zarząd dokonał zakupu nowych pozycji do biblioteki ROD „Niezapominajka” w Toruniu

 1. Ochrona iglaków
 2. Ekologiczna ochrona roślin na działce
 3. Choroby rośli i kwiatów
 4. Zioła w kuchni – zdrowo i smacznie
 5. Atlas ziół krajowych
 6. Uprawa ziół – 40 gatunków
 7. Sztuka cięcia drzew i krzewów owocowych
 8. Róże – najpiękniejsze odmiany, sadzenie, cięcie
 9. Róże w twoim ogrodzie – wybór, kompozycja, pielęgnacja
 10. Clematis- najpiękniejsze gatunki powojników
 11. 500 roślin ogrodowych – charakterystyka, wymagania, porady
 12. Ogród owocowy
 13. Intensywna uprawa warzyw
 14. Zdrowe strączkowe
 15. Warzywa dyniowate
 16. Wszystko o kompoście
 17. Problemy z oczkiem wodnym
 18. Zamiast trawnika
 19. Ogród inspirowany naturą
 20. Ogród w stylu…
 21. Ogród dla seniorów
 22. Vademecum działkowca

Książki są dostępne u V-ce Prezes Zofii Pyras działka 36

Zachęcamy do korzystania z lektury

Więcej

0

« Poprzednie posty Nastpne posty »

Powered by WordPress and HQ Premium Themes. login