Walne zebranie sprawozdawcze 2020

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz zgodnie z Uchwałą nr 44 /2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 zebranie odbędzie się w innym terminie jednak nie później jak do 31 lipca 2020. 

O kolejnym terminie zebrania powiadomimy poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz indywidualne wiadomości SMS.  Porządek Walnego Zebrania nie ulegnie zmianie.

Walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w dniu 21 marca 2020 r

w Domu Działkowca znajdującym się na terenie ROD „Niezapominajka” w Toruniu       przy ul. Wielki Rów 17.

Początek obrad w I terminie o godzinie 15:00, w II terminie o godzinie 15:30

Prosimy o liczny udział działkowców naszego Ogrodu.

 

Dokumenty do wglądu będą wyłożone w dniu 19 i 20 marca 2020 w godzinach 15:00 do 17:00 w Domu Działkowca

Zarząd ROD „Niezapominajka” w Toruniu


Powered by WordPress and HQ Premium Themes. login