Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 2019

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniu 30 marca 2019 r               w Domu Działkowca znajdującym się na terenie ROD „Niezapominajka” w Toruniu       przy ul. Wielki Rów 17.

Początek obrad w I terminie o godzinie 15:00, w II terminie o godzinie 15:30

Prosimy o liczny udział działkowców naszego Ogrodu.

Zawiadomienia o zebraniu w celu ograniczenia kosztów wysyłki będą wręczane wzorem lat ubiegłych na terenie ROD przez Panią Wice Prezes Zofię Pyras działka nr 35 .

Osoby które nie odbiorą osobiście zawiadomienia otrzymają je pocztą na14 dni przed terminem zebrania.

Dokumenty do wglądu będą wyłożone w dniu 23 marca 2019 w godzinach 15:00 do 17:00 w Domu Działkowca

Zarząd ROD „Niezapominajka” w Toruniu


Powered by WordPress and HQ Premium Themes. login