Zarząd, komisje po Walnym Zebraniu 30 marca 2019 r.

Zarząd:

1.Teresa Dutkiewicz – Prezes Zarządu
2. Bogusław Żyliński – V-ce Prezes
3. Zofia Pyras – Skarbnik
4.Tadeusz Gackowski – Sekretarz
5.Marian Olszewski – członek

Komisja Rewizyjna:

1. Sławomir Wikowicz – Przewodniczący
2. Małgorzata Jankowska – Członek
3. Klara Dylewska– Członek


Powered by WordPress and HQ Premium Themes. login