Opłaty działkowe i termin wpłat

3 kwietnia 2022 prezes Bez kategorii

Zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania działkowców , które odbyło się w dniu 2 kwietnia 2022 roku w bieżącym roku obowiązują następujące stawki opłat:

opłata ogrodowa  0,80 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowanej działki

opłata energetyczna 13,50 zł od działki w ROD, która jest podłączona do sieci energetycznej

opłata wodna 4,20 zł od działki w ROD. która jest podłączona do sieci wodociągowej

opłata za wywóz śmieci 210 zł od działki w ROD

Wszystkie wymienione opłaty oraz zaliczki ujęte w wykazach należy wnieść do dnia 31 maja 2022 roku

Prezes

Więcej

0

Zebranie działkowców działek 50 do 59

9 marca 2022 prezes Bez kategorii

W dniu 26 marca o godzinie 13:00 w Domu Działkowca organizujemy zebranie dotyczące działkowców działek 50, 51, 52, 53 , 54, 55, 56, 57, 58, 59

Będziemy omawiać kwestię nowego przyłącza tych 10 działek.

Z uwagi na wagę podejmowanych decyzji proszę o przybycie

Prezes

Więcej

0

Walne zebranie 2022

15 maja 2021 prezes Bez kategorii

Planujemy zebranie w dniu 2 kwietnia w I terminie o godz 15:00

w drugim terminie o godz 15:30

Z uwagi na ważne decyzje do podjęcia na zebraniu prosimy o liczny udział

Zarząd ROD „Niezapominajka” w Toruniu

 

Więcej

0

Wielkanoc 2022

30 marca 2021 prezes Bez kategorii

Wszystkim działkowiczom i ich rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Życzymy Wam dużo zdrowia i powrotu do naszych codziennych działkowych spotkań

Zarząd

Więcej

0

Kontenery- harmonogram na 2022 r.

7 marca 2021 prezes Bez kategorii

Prosimy aby osoby wyrzucające gałęzie postarały się wyrzucać je rano aby znalazły się na dnie kontenera. Łatwiej wtedy wypełnić przestrzeń kontenera.

Ponadto apelujemy do działkowców planujących duże wycinki krzewów czy drzew aby rozłożyli wrzucanie gałęzi pociętych na 30-40 cm kawałki  na kilka kontenerów aby zapewnić możliwość skorzystania z wyrzucenia większej liczbie działkowców lub zorganizowali wywózkę we własnym zakresie.

Terminy wywozu odpadów zielonych w 2022 roku:

podstawienie kontenera ok godz 8 rano odbiór około 13

w dniach:

9 kwietnia, 30 kwietnia, 21 maja, 11 czerwca, 2 lipca,

06 sierpnia, 27 sierpnia, 17 września, 08 października,

22 października, 05 listopada, 19 listopada

Nie przewidujemy podstawiania więcej jak jednego kontenera w wyznaczonej dacie.

Jak zwykle przypominamy , że do pojemnika należy wrzucać tylko odpady zielone i pocięte na 30-40 cm gałęzie bez worków foliowych.

Nie należy przeładowywać kontenera powyżej burty gdyż MPO może nas obciążyć dodatkową opłatą.

Prezes

 

 

 

Więcej

0

Dyżury Zarządu 2022 r.

7 marca 2021 prezes Bez kategorii

Dyżury Zarządu ROD „Niezapominajka”

Zapraszamy na nasze dyżury w godzinach 15:00 do 16:00

w dniach:

23 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 23 lipca, 27 sierpnia,

24 września, 22 października, 19 listopada

do Domu Działkowca znajdującego się na terenie Ogrodu.

W pozostałym czasie prosimy o kontakt poprzez skrzynkę umieszczoną na Domu Działkowca oraz przy tablicy informacyjnej w drugiej części Ogrodu.

Prezes

 

 

Więcej

0

włączenie wody 2022 r

7 marca 2021 prezes Bez kategorii

W dniu 26 marca 2022 r. o godzinie 11 planujemy włączenie dostawy wody na terenie Ogrodu. Obecność w tym dniu jest obowiązkowa z uwagi na częste awarie i wycieki po okresie zimowym.

 

Więcej

0

Czasowe ograniczenia w związku z epidemią

30 marca 2020 prezes Bez kategorii

Zgodnie z Uchwałą 71/2020 Krajowego Zarządu PZD

§ 7

1.Wobec obowiązujących ograniczeń co do przemieszczania się ludności, Zarządy ROD wprowadzają na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia w dostępie do terenów ROD, które zapewniają zminimalizowanie ilości osób korzystających z ROD i działek. Dotyczy to w szczególności ograniczenia w dostępności dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin.

[…]

4.Korzystanie z działek i ROD przez działkowców nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii. W szczególności urządzanie jakichkolwiek imprez na terenie działki w czasie trwania stanu epidemii jest całkowicie zabronione. Naruszenie tych ograniczeń i obostrzeń zagrożone jest wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

5.W razie stwierdzenia naruszeń obowiązujących ograniczeń i obostrzeń na terenie ROD, osoby działające w imieniu zarządu ROD natychmiast zawiadomią o tym właściwe służby porządkowe.”

Z pełną treścią Uchwały nr 71/2020 oraz Uchwały 60/2020 w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD można zapoznać się na stronie – www.pzd.pl

Więcej

0

« Poprzednie posty

Powered by WordPress and HQ Premium Themes. login