Przestrzeganie Regulaminu ROD

  • 51
  1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe.
  2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

   

  • 52
  1. Na granicy działek, za zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
  2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.
  3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1,5 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
  4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

   

  W związku z przytoczonymi punktami regulaminu zobowiązujemy wszystkich posiadaczy żywopłotów o dokonanie przycięcia ich do wysokości max 1,50 metra w terminie do końca miesiąca czerwca 2017 r.

 • ……………………………………………………………………………
 • 68
 • wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
 • parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
 • mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,

 * 69

Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Uchwała nr 2/2015 Zarządu ROD „Niezapominajka” w Toruniu z dnia 16.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc tymczasowego postoju na terenie ROD:

W związku z obowiązkiem zapewnienia w alejach i drogach ogrodowych  ciągłości przejazdu, niezbędnej do przeprowadzenia ewentualnej akcji gaśniczej lub ewakuacyjnej, Zarząd ROD „Niezapominajka” podejmuje decyzję o wyznaczeniu miejsca do sporadycznego  parkowania samochodów osobowych podczas spotkań rodzinnych, wyłącznie w szerokiej alei biegnącej od budynku biura Zarządu w kierunku północnym, po jej lewej stronie.  Na co dzień miejscem parkowania samochodów jest parking przy ul. Wielki Rów

 67

Działkowiec obowiązany jest:

 • dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,
 • nie zakłócać spokoju sąsiadom,
 • utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:
  1. na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu    stronach,
  2. na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.
 • 68

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

 • zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
 • wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
 • gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
 • stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.,
 • spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych

10)wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,

Jesteśmy Rodzinnym Ogrodem Działkowym, przychodzimy tutaj odpocząć od miejskiego gwaru, posłuchać śpiewu ptaków.

Nie jest przyjemne słuchanie wulgaryzmów towarzyszących niektórym spotkaniom. 

Pamiętajmy, że w naszym Ogrodzie przebywają również dzieci. 

Przychodzącym z psem przypominam o obowiązku prowadzenia psa na smyczy i sprzątania tego co pies zostawia na alejce.


Powered by WordPress and HQ Premium Themes. login