RODO

31 lipca 2018 prezes Bez kategorii

W najbliższych dniach będziemy prosili Państwa o podpisanie dokumentu związanego z ochroną danych osobowych o poniżej przedstawionej treści:

„”KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

+administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Toruniu przy ul. Lubicka 12; tel: 56 655 33 34 oraz Rodzinny Ogród Działkowy „Niezapominajka” w Toruniu ul. Wielki Rów 17 tel: 608 148 067.
+Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Teresa Dutkiewicz – Prezes ROD „Niezapominajka” w Toruniu tel: 608 148 067
+Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do działki rodzinnej oraz wypełniania statutowych obowiązków członka ogrodu. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, art 51 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych § 157 Statutu PZD.
+Odbiorcą Pani/Pana danych będą : organa PZD.
+Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
+Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
+Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
+Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
+Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym ze Statutu PZD. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania w celu otrzymania prawa do rodzinnej działki i możliwości jej użytkowania.
+Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie papierowej oraz w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym, bez profilowania.””

Prezes Teresa Dutkiewicz

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powered by WordPress and HQ Premium Themes. login